برگزاری دوره آموزشی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با استفاده از سامانه بین المللی dhis2

.

شرکت پردازش داده های سلامت در راستای آموزش پژوهشگران گرامی در رشته های مختلف دانشگاهی و معرفی هرچه بهتر سامانه بین المللی ثبت و گزارشگیری داده های سلامت، مجموعه دوره آموزشی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با استفاده از سامانه بین المللی dhis2 را برگزار می نماید.

در دوره آموزشی dhis2  ضمن معرفی این سامانه ثبت داده های سلامت، امکانات و ابزارهای dhis2 آموزش داده می شود. ابزارهای های ساخت فرم و ابزارهای گزارشگیری جدولی، نموداری و گزارش های مبتنی بر نقشه در dhis2 آموزش داده می شود.

جهت ورود به صفحه این دوره ها روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://pardashealth.ir/edu/training-courses/diseases-registration-health-outcomes-by-dhis2

فهرست