انتشار آخرین نسخه DHIS2

مهندسین شرکت پرداس آخرین نسخه پایدار از برنامه ثبت dhis2 را ضمن بومی سازی و افزودن تقویم شمسی و رفع باگ ها ارائه کردند.

شرح تغییرات و امکانات جدید نسخه 2.33

 • برنامه نمایشگر داده جدید (New data visualizer app)
 • برنامه نمایشگر داده جدید (New data visualizer app)
 • سبک جدید لایه رویداد توسط دیتا المنت (رنگی سازی نقاط بر اساس فیلترینگ) (Event layer style by data element)
 • دانلود تصویر نقشه ها (Maps image download)
 • دانلود داده لایه نقشه (Map layer data download)
 • تجمیع رویداد در لحظه توسط جزییات داده (Event aggregation in time by data item)
 • متن غنی برای تفسیرها و نظرات در داشبورد (Rich text for interpretations and comments on dashboards)
 • لوگوی جدید (New logo)
 • ستون های قابل تنظیم در نگهداشت (Maintenance search)
 • خلاصه نتیجه وارد کردن و خروجی گرفتن (Configurable columns in maintenance)
 • اطلاعات آخرین ورود به سیستم برای هر کاربر (Last login per user)
 • نمایه کاربر گسترش یافته (Extended user profile)
 • تصویر نمایه کاربر (Extended user profile)
 • نمادها و رنگ ها برای مجموعه داده (Icons and colors for data sets)
 • برنامه ثبت بیمار جدید (کپچر) (New event capture app)
 • حالت جدول پیش فرض برای ورود داده ها (Default table mode for data entry)
 • ظاهر سفارشی شده برای ثبت بیمار و کپچر (Customized look and feel)
 • استراتژی اعتبار سنجی رویداد (تصویر ندارد) فیلدهای اجباری در لحظه چک می شوند و نیازی با تکمیل کردن فرم نیست (Event validation strategy)
 • گزینه های جدید ارائه (New rendering options)
 • ضبط تمامی نقاط منطقه برای نمونه های موجودیت ردیابی شده و ثبت ها به جای ایمپورت GML فایل ها (Capture area geometry for tracked entity instances and enrollments)
 • توابع شاخص برنامه جدید (تصویر ندارد) در ادیکاتورهای سیستم قبل به ازای هر ثبت نام آخرین مقدار را لحاظ می کرد ولی حال می توان مشخص به ازای هر رویداد مقادیر را بررسی نمود. (New program indicator functions)
 • مهاجرت بانک اطلاعاتی (تصویر ندارد) جهت ارتقای نسخه DHIS2 و هماهنگ سازی اتوماتیک دیتابیس (Database migration)
 • نقطه پایانی تائیدیه ها به صورت دسته ای (تصویر ندارد) (Batch approvals endpoint)
 • فیلتر داشبورد (Dashboard filter)
 • نمودارهای دو محوری (Dual-axis charts)
 • نمایش ارتباطات خانوادگی موجودیت های ردیابی شده در نقشه ها (Tracked entity instance relationships in maps)
 • چند ضلعی رویداد در نقشه ها (Event polygons in maps)
 • طرح بهینه سازی شده برای نمودارهای پای و درجه ای (Optimized layout for pie and gauge charts)
 • فیلترهای چندگانه در نقشه ها (Multiple filters in maps)
 • بارگیری داشبورد پیشرونده (تصویر ندارد) (Progressive dashboard loading)
 • طبقه بندی نزولی رویدادها به ترتیب تاریخ (Events sorted in descending date order)
 • متن غنی در پنل های تفسیر (Rich text in interpretation panels)
 • گزارش میزان تجمیع در طول چند دوره فیلترشده (Reporting rate aggregation across multiple filter periods)
 • حافظه نهان (کش) تجزیه و تحلیل سمت سرور (تصویر ندارد) (Server-side analytics cache)
 • پایداری (Stability)
 • آداپتور FHIR ایمپورت و اکسپورت داده های کلینیکی با استفاده از سیستم کد گذاری کلینیک (FHIR adapter)
 • اختصاص کاربر برای رویدادها (User assignment for events)
 • روابط دو طرفه (Bidirectional relationships)
 • ارتباطات رویداد از برنامه ضبط (Event relationships from Capture app)
 • شاخص های برنامه برای شمارش واحدهای سازمانی (Program indicators for counting org units)
 • نام فرم در مشخصات موجودیت ردیابی شده (Tracked entity attribute form name)
 • محاسبه نمره Z (Z-score calculation)
 • آنالیز سلامت برنامه (Program rule health analysis)
 • پایداری و عملکرد بالا (Stability and performance)
 • برنامه جدید گزارشات (New Reports app)
 • برنامه جدید تجزیه و تحلیل های جاری (New Usage Analytics app)
 • نمادها و رنگ ها برای شاخص های برنامه (Icons and colors for program indicators & indicators)
 • متادیتا دانلود در نگهداری (Download metadata in maintenance)
 • صرف نظر از صفرها در جداول آنالیزی (سیستم جدید تغییراتی داشته است) (Skip zeros in analytics tables)
 • ویرایش مجموعه علایم (یک سری مشکلات لجند رفع شده است.) (Edit legend set)
 • در نظر نگرفتن اشتراک گذاری در خروجی گرفتن وابسته به متادیتا (Skip sharing in metadata dependency export)
 • API برای لیست کردن خطی ثبت نام ها (API for line-listing of enrollments)
 • API تجزیه و تحلیل واحد سازمان (Org unit analytics API)
 • صرف نظر از سوابق در ورود مقادیر داده (Skip audit in data value import)
 • نقشه چندگانه و جدول زمانی (Multiple maps and timelines)
 • نمودارهای تک مقداری و موارد داشبورد (Single value charts and dashboard items)
 • خط لیست کردن بیمار با داده های حاصل از مراحل چنگانه در گزارشات رویداد (Patient line-listing with data from multiple stages in event reports)
 • گزارش های تاریخ بهبود یافته در گزارش های رویداد (Improved date reporting in Event reports)
 • لایه های موتور Google Earth (Google Earth Engine Layers)
 • بهبود عملکرد و ثبات (Performance and stability improvements)
 • لیست های کاری مبتنی بر تخصیص کاربر در ضبط ردیاب (Working lists based on user assignment in tracker capture)
 • لیست های کاری و اختصاص کاربر در برنامه ضبط (Working lists and user assignment in capture app)
 • لیست کردن برنامه های ردیاب در برنامه ضبط (Listing of tracker programs in capture app)
 • نمایش مالکیت برنامه (Display of program ownership)
 • نشانه گذاری تکرارناپذیری در ضبط رویداد (Deduplication flagging in tracker capture)
 • ارتباطات دو طرفه (Bidirectional relationships)
 • کتابخانه نماد به روز شده (Updated icon library)
 • تغییر اندازه تصویر (Image resizing)
 • بررسی سلامت قوانین و شاخص های برنامه (Program indicator and program rules health checks)
 • محاسبه نمره Z در قوانین برنامه (Z-score calculations in program rules)
 • برنامه گزارشات (Reports app)
 • فرم های بخش ثبت نام (Enrollment section forms)
, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

1 × 4 =

فهرست