کارگاه آموزش آنالیز آماری stata

فایل های جانبی
کارگاه تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار Stata
دوره پنجم – اسفند ماه 1399

جهت استخراج فایل های دانلود شده از برنامه کاربردی 7zip استفاده بفرمایید
(جهت دریافت کلیک بفرمایید – حجم: 1mb)

نسخه پایدار و تست شده نرم افزار STATA 14

جهت دانلود اینجا کلیک نمایید

دریافت فایل صوتی جلسات
جلسه فایل
1 دانلود
2 دانلود
3 دانلود
4 دانلود
5 دانلود
فهرست